Zašto prije operacije pacijent mora dobiti pristanak anesteziologa?

Jako je bitno prije samog zahvata razgovarati s liječnikom koji će vas operirati, ali i anesteziologom. Posebice jer će vas ovaj stručni duo uputiti u sve moguće opcije, provesti kroz proceduru i upozoriti na moguće komplikacije kojih trebate biti svjesni.
bol u koljenu
Pixabay.com

Ne može ista vrsta anestezije biti primjenjiva na svaki postupak. Anestezija i priprema pacijenta koji ide na operaciju kuka neće vrijediti za onoga koji će operirati koljeno. Stoga je jako bitno prije samog zahvata razgovarati s liječnikom koji će vas operirati, ali i anesteziologom. Posebice jer će vas ovaj stručni duo uputiti u sve moguće opcije, provesti kroz proceduru i upozoriti na moguće komplikacije kojih trebate biti svjesni. Poslušajte njihove savjete.

Dežurstvo

Tema
Ovoga tjedna na dežurstvu pričamo o estetskoj kirurgiji. Na vaša pitanja odgovarat će dr. Željko Rotim
dr.med.dent
email Pošaljite pitanje