Priprema tima za operaciju karcinoma crijeva

Operacija crijeva jedna je od zahtjevnijih koja se obavlja u dubokoj anesteziji gdje se život pacijenta "predaje aparatima" i vještim rukama osoblja. Upravo zbog toga priprema je kompleksna i mora se temeljito obaviti. Pogledajte u videu. 
pixabay.com

Svaka operacija ima svoj protokol – priprema pacijenta, priprema osoblja, sale… Svaka operacija ima drugačiji protokol, ovisno o težini operacije i tome o kojoj operaciji se radi. Operacija crijeva jedna je od zahtjevnijih koja se obavlja u dubokoj anesteziji gdje se život pacijenta “predaje aparatima” i vještim rukama osoblja. Upravo zbog toga priprema je kompleksna i mora se temeljito obaviti. Pogledajte u videu.

Dežurstvo

Tema
Ovoga tjedna na dežurstvu pričamo o estetskoj kirurgiji. Na vaša pitanja odgovarat će dr. Željko Rotim
dr.med.dent
email Pošaljite pitanje