Postoje različiti tipovi kože, znate li koji je vaš?

S obzirom na našu raznolikost, postoji nekoliko osnovnih tipova kože. Tip kože dijelom je genetski određen, no na njega s godinama sve više utječu i životne navike, prehrana, njega i spavanje.
Pixabay.com

Koža je slojeviti organ i 18 %  težine našeg tijela otpada samo na kožu. S obzirom na našu raznolikost, postoji nekoliko osnovnih tipova kože, a s obzirom na njezinu masnoću koža se dijeli na masnu, normalnu i suhu.
Tip kože dijelom je genetski određen, no na njega s godinama sve više utječu i životne navike, prehrana, njega i spavanje. Stoga kroz godine tip kože može i promijeniti. O tome više govori dr. med. spec. Snježana Komadina Bauer.

Dežurstvo

Tema
Ovoga tjedna na dežurstvu pričamo o estetskoj kirurgiji. Na vaša pitanja odgovarat će dr. Željko Rotim
dr.med.dent
email Pošaljite pitanje